支援可恢復的檔案類型

CRW, JPEG, JPG, PNG, PSD, RAW, RGB

3DM, 3DMF, 3FR, ABM, AFX, ANI, ART, ARW, BIZ, BLD, BLEND, BMP, BOO, BR5, CAD, CDR, CDT, CGM, CIFF, CLP, CMX, CONT, CPT, CR2, CRW, CUR, CVX, DCD, DCF, DCM, DCR, DGN, DIB, DNG, DRW, DS4, DSC, DT2, DWF, DWG, DXF, EMF, EMZ, EPX, ERF, EXIF, FH10, FH11,

FH7, FH8, FH9, FLC, FMZ, FOV, FPF, FPX, FUJI, FXG, FZB, GDB, GIF, GMP, GUE, HCR, HDP, HDR, HP, HPG, HPGL, HPI, ICNS, ICO, IDML, IFF, IMG, INDD, INX, IPX, ISD, ITC2, IV, JFIF, JP2, JPE, JPEG, JPG, JPX, K25, KDC, LBM, LWO, LWS, MA, MAX, MB, MDC, MDI, MDL, MDX, MEF,

MINO, MIX, MNG, MOS, MRW, MSP, NCR, NEF, NRW, OBJ, ORF, PAL, PAT, PBM, PCS, PCT, PCX, PEF, PGM, PIC, PICT, PICTCLIPPING, PLT, PNG, POD, PPM, PSD, PSP, PSPIMGE, PTX, PXN, QPT, QXB, QXD, QXL, RAF, RAS,

RAW, RELS, RGB, RLE, RTD, RW2, SCT, SDR, SDT, SHP, SKF, SKP, SR2, SRF, SRW, STP, SVG, SVGZ, TCW, TGA, THM, TIF, TIFF, UFO, VWX, WBC, WBD, WBMP, WBZ, WEBP, WMF, WP, ai, clk, YUV, DDS, X3F, GPR, FFF

AVI, FLA, FLV, M4V, MOV, MP4, WMV

3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, AMV, ANM, ASF, ASX, AVI, AVS, BIK, CPI, CSF, DIVX, DMSM, DREAM, DVDMEDIA, DVM, DVR-MS, DXR, EVO, F4V, FBR, FLA, FLV, HDMOV, HDTV, IVM, M1V, M2P,

M2T, M2TS, M2V, M3U, M4V, MKV, MOD, MOI, MOV, MP2V, MP4, MPE, MPEG, MPEG4, MPG, MPV2, MTS, MXF, OGA, OGM, OGV, OGX, OOG, PLS, PMG, PSH, PSS, PVA, QPL, QT,

QTM, RCPROJECT, RM, RMVB, RP, RT, SCM, SMI, SMIL, SMJPEG, SRT, STX, SWF, SWI, TIX, TOD, TP, TPR, TS, VOB, VOD, VP6, VRO, WEBM, WM, WMP, WMV, WTV, XLMV, XVID

AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA

A52, AA, AA3, AAC, AC3, ACC, AFC, AIF, AIFC, AIFF, AM, AMR, APE, AT3, AU, CAF, CDA, CPF, CUE, CWP, DMSA, DMSE, DSS, DTS, DTSWAV, DVF, EMP, EMX, FAR, FBX, FLAC, FLP, IT,

KAR, KPI, KPL, LSO, M1A, M2A, M3D, M4A, M4B, M4P, M4R, MAC, MID, MIDI, MKA, MP, MP+, MP1, MP2, MP3, MP3PRO, MPA, MPC, MTM, OGG, OMF, PTF, RA, RAM, RFL, RMI,

RMX, RNS, RPS, S3M, SC4, SIB, SMPL, SND, STM, TAK, TTA, UMX, VOC, VPM, VQF, WAV, WMA, XM

Word: DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, ODT, OTT, WordML

Excel: XLS, XLSX, XLSB, XLT, XLTX, XLTM, XLSM, XML,CSV,TSV

PPT: PPT, PPTX, PPS, POT, PPSX, PPTM, PPSM, POTX, POTM, ODT

PDF: PDF, PDF/A, XPS

EPUB, JIS, KEY, LOG, MPS, NUMBERS, ODS, ONE, PAGES, PPS, PS

12M, 1ST, 3DA, 3DS, 3TF, 3WS, ABD, ADX, AMI, APP, ASD, C, CAS, CBK, CHM, CLA, CLS, CLY, CPG, CPP, CSV, CTW, CWK, D2S, DAT, DIF,

DOC, DOCM, DOCX, DOT, DOTM, DOTX, EFX, EPS, EPUB, ETP, FB2, FCPEVENT, FDR, FDT, FF7, FM3, FMT, FTW, FZD, GHO, H, INDT, JIS, JLB, JOB, JTD, KEY, LIT, LOG, LRC, LWP, M, MCD, MDZ, MM, MOF,

MPP, MPS, MPT, NCX, NIB, NUMBERS, ODP, ODS, ODT, ONE, OPF, OTP, P65, PAF, PAGES, PDF, PLIST, PMD, POT, POTM, POTX, PPA, PPAM, PPJ, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM, PPTX, PRN, PRZ, PS,

PUB, PUZ, PWI, PYC, PYD, QBB, QCF, QDF, QPW, QSD, QXP, RESX, RFB, RPT, RTF, SCPT, SCR, SDW, SDY, SIG, SIM, SLK, SLN, STD, SUO, SXC, SXD, SXI, SXW, THMX, TOC, TXT, VBP, VI, VRD,

VSD, VSS, VST, WCM, WFA, WK1, WK2, WK3, WK4, WP6, WPD, WPS, WPT, WRI, WTF, XLAM, XLS, XLSB, XLSM, XLSX, XLT, XLTM, XLTX, XMS, XPS, XSL, ZDP, XML, indd, odg, odf, odb, shw, wks, xla,

dsn, wpg, accdb, mdb, adp, py, json, strings, TEX, KEYCHAIN, SDF, VCF, BAT, ASP, VB, PL, RB, CSV, JAVA, GO, F, TX?, SKETCH, XD, IDML, CDR, AI, INDT, DWS, DWT, INF, INI

Email: MSG, PST, OST, EML, EMLX, MBOX

BKL, BKS, BMS, DBX, DCI, EDB, EML, EMLX, MAIL, MBX, MSG, NSF, OEB, PAB, PST, WAB

壓縮檔: 7Z, WAR, ZIP, exe, 7zip

7Z, ACE, ALZ, ARC, ARJ, BZ, BZIP, CAB, DBS, DEB, GZ, JAR, KRYPTER, LZA, LZH, MSI, PF, PKG, PUP, RAR, SEA, SFX, SIT, SITX, SOR, TAR, TGZ, WAR, ZIP, ZIPX, ZOO, GZIP, ISO, dmg, rpm, exe, 7zip, iso9660, afz

資料庫: BQY, BTR, CAP, DB, DBF, FDB, FP5, FRT, LDF, MDF, MLB, MNY, NTF, PPR, PX, QBW, RDB, RLL, WB1, XGN, XNN, YGN, YNN, SQL, SQLITE

網際網路網頁: ASPX, CGI, ELM, HTM, HTML, IGY, IQY, JSP, LDB, MHT, MHTML, PHP

其餘支援類型: ACM, ACP, ADT, AFM, API, ARX, ASMX, AW, AX, BIN, BKF, BRK, CAL, CHQ, CNT, CNV, CPL, CTM, DICM, DIT, DLL, DRD, DRF, DRS, DRV, DSG, DUN, ECF, ENC,

其餘支援類型: FAE, FLT, FON, FP3, FP7, GLY, GMT, HHC, HHP, HLP, HLX, HQX, HRB, HXI, HXK, HXS, HXW, ICC, ICM, ICS, IME, IND, IPHOTO, ISU, ITS, JPO, LBL, LIB, LNK, LXA,

其餘支援類型: MFL, MMAS, MMAT, MMMP, MSC, MSM, MUS, O2C, OCX, OMG, OPA, PDB, PFB, PIP, PNF, POC, POL, PPD, PRJ, PRT, PWL, PYI, RDF, REG, REP, RGS, RTM, SDB, SFL, SNK,

其餘支援類型: STY, SUD, SYS, TAX, TPL, TSP, TTF, UPP, USER, VB, VMC, VMDK, VMG, VMX, VSZ, WDB, WID, WIM, WIZ, WPL, XPG, XPT, XSN, XWD, ZIC, sys, lib, dll, LDIF, LY

支援預覽檔案類型

Recoverit 可以讓你在恢復所有檔案之前預覽內容。
可在Mac上預覽小於15 MB的所有格式和類型的檔案。
而在PC上可預覽小於30 MB的不同類型和格式的檔案。

文件
Word, PowerPoint, Excel, PDF, Books, Project, Viso, 等等

DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, ODT, OTT, WordML, XLS, XLSX, XLSB, XLT, XLTX, XLTM, XLSM, XML, CSV, TSV, PPT, PPTX, PPS, POT, PPSX, PPTM, PPSM, POTX, POTM, PDF, PDF/A, XPS, EPUB, MPP, MPT, MPX, VSDX, VSX, VTX, VDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSD, VSS, VST, TEX, CGM, XSLFO, XML, PCL, SVG, 等等

相片
相片

常用格式: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, BMP, GIF, NEF, CR2, ARW, PEF, RAF, ORF, DNG, 等等

影片
影片

幾乎所有格式的影片。

常用格式: AVI, FLA, FLV, M4V, MOV, MP4, WMV, 等等

聲音檔
聲音檔

幾乎所有格式的聲音檔.

常用格式: AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA, 等等

Emails
Emails

Microsoft Outlook and OFT Email 可支援預覽.

常用格式: MSG, PST, OST, EML, EMLX, MBOX, 等等

其它檔案
其它檔案

對於Windows的電腦,支援未損壞且小於30 MB的檔案。

對於Mac的電腦,支援所有未損壞且小於15MB的檔案。

有支援的儲存裝置設備

電腦/筆記型電腦

無論電腦的作業系統和品牌是什麼(例如Dell,IBM,HP,Toshiba,Sony等),都可以在電腦或筆記型電腦上恢復遺失的檔案。

內置硬碟

從傳統硬碟 (HDD), 固態硬碟 (SSD), 軟碟, 高容量軟式磁碟機等等取回檔案, 即使它是未初始化,未分配或當機的都可以。

外置硬碟

從各種品牌的外置硬碟中刪除,或者在損壞、損壞、格式化或未檢測到的外部硬碟裝置將遺失檔案找回來。

USB 隨身碟

從任何磁碟格式中(FAT16,FAT32,exFAT,NTFS,HFS,APFS等),都可以從各式USB隨身碟中取回檔案。

數位相機

遺失的照片和影片可以從各種品牌的數位相機,DJI、GoPro、空拍機,運動相機,可攜式攝影機中恢復。

記憶卡

支援從各種記憶卡(例如CF卡,SD卡,MMC,SmartMedia,XD-Picture卡,MiniSD卡,MicroSD卡等)恢復資料。

SD卡

恢復照片,影片 & SD / SDHC / SDXC卡或帶有SD卡的裝置(例如Android手機,錄音機,音樂/影片播放器等)中的文件

其他儲存裝置

從各種檔案儲存設備中恢復超過1000多種類型和格式的檔案,包括 iPod(Nano,Classic)

恢復因為不同原因而遺失的檔案

意外刪除
 • "Shift + Del" 沒有備份
 • 透過右鍵點擊選單或僅按“刪除”按鈕刪除檔案
 • 清空垃圾桶而沒有備份
格式化
 • “媒體/裝置未格式化,你現在要格式化嗎?”
 • 剛連接數位相機儲存卡時的磁碟初始化
 • 意外格式化的硬碟
操作不當
 • 恢復出廠設定卻沒有備份資料
 • 在寫入過程中關閉儲存裝置
 • 在不同相機之間使用記憶卡
 • 在相機開機時退出SD卡
 • 分區不正確或分區錯誤
其他原因
 • 病毒感染
 • 意外關機
 • 重新安裝Windows系統或硬碟當機
 • 硬碟上的分區結構碎片化或分區表失效

修復由於不同原因而損壞的影片檔案

文件傳輸錯誤
 • 影片壓縮問題
 • 導出/傳輸中斷
 • 檔案讀寫錯誤
 • 傳輸期間中斷
相機/記憶卡錯誤
 • 手機/相機內部儲存或SD卡上的空間不足
 • 電池沒電
 • 相機設定不正確
 • 相機應用程式當機
 • 儲存影片檔案的儲存裝置上的損毀磁碟扇區,編解碼器問題,操作系統故障,標頭損壞等。
 • 使用不良的SD卡
錄影意外錯誤
 • 從網路上下載影片時發生的任何中斷,例如網絡不穩定,電源故障,不正確的電腦當機,伺服器錯誤
 • 錄影期間電池電量耗盡
操作不當
 • 將影片轉換為其他檔案格式失敗
 • 更改影片格式
 • 使用影片編輯工具時損壞
 • 恢復的影片已損壞
 • 在不可靠的媒體播放器上播放影片
其他原因
 • 播放,打開,傳輸或編輯影片時突然電湧或斷電
 • 電腦關閉不當
 • 設備摔到,碰撞,進水,撞擊,掉落,掉落等

技術規格

你的系統兼容
Windows作業系統

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003
Mac 作業系統

 • macOS 11: Big Sur
 • macOS 10.15: Catalina
 • macOS 10.14: Mojave (Liberty)
 • macOS 10.13: High Sierra (Lobo)
 • macOS 10.12: Sierra (Fuji)
 • macOS X 10.11: El Capitan (Gala)
 • macOS X 10.10: Yosemite (Syrah)
電腦磁碟格式

 • APFS (Encrypted)
 • ExFAT
 • FAT16
 • FAT32
 • HFS+
 • Encrypted HFS
 • HFSX
 • NTFS
 • ReFS
 • Raid
 • RAW
 • JFS 使用 Linux OS
 • ext2, ext3, ext4 使用 Linux OS
語言支持

 • 英語,德語,西班牙語,法語,意大利語,葡萄牙語,日語,中文(繁體),中文(簡體),荷蘭語,韓語。

Recoverit 使用指南

我們為你提供支援,協助你恢復遺失的檔案並輕鬆地修復損壞的影片檔案。立即聯絡你的私人顧問。

PDF
檔案恢復
恢復已刪除或遺失的文件,照片,影片,聲音檔,電子郵件和文件.
瞭解更多>>
照片恢復
從Micro SD卡,數位相機,手機恢復已刪除的照片。
瞭解更多>>
影片維修
修復由於不同原因而損壞的影片。
瞭解更多>>
USB隨身碟恢復
從損毀或破壞的USB隨身碟中恢復遺失的檔案。
瞭解更多>>
硬碟恢復
從格式化,病毒感染或當機的硬碟裝置中還原檔案。
瞭解更多>>

為什麼選擇 Recoverit

我們用擁有

超過5,000,000+位

使用資料恢復軟體的使用者。

來自超過

160+個

不同的國家!

自從2003開始
的資料修復專家

7天滿意保証
不滿意全額退款

到目前為止服務超過5百萬名
滿意的客戶

100% 安全
無病毒

每週24小時的
專業技術服務

Top